Hoàn tiền đã thanh toán

Hoàn tiền đã thanh toán
NOVALANDHCM sẽ hoàn trả tiền đối với Quý khách đã thanh toán tiền trước 1 trong những trường hợp sau:

1. Đối với sản phẩm Quý khách đặt hàng nhưng NOVALANDHCM hết hàng:

– NOVALANDHCM thông báo cho Quý khách về việc sản phẩm đã hết hàng.

– Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ cho NOVALANDHCM thông tin tài khoản ngân hàng của Quý khách.

– NOVALANDHCM sẽ chuyển khoản lại toàn bộ số tiền đơn hàng cho Quý khách (NOVALANDHCM sẽ chịu phí chuyển tiền liên ngân hàng).

2. Đối với việc Quý khách hoàn trả sản phẩm lỗi cho NOVALANDHCM:

– NOVALANDHCM sẽ thông báo đổi sản phẩm khác cùng loại cho Quý khách. Nếu Quý khách không chịu nhận sản phẩm đổi cùng loại của NOVALANDHCM , NOVALANDHCM sẽ hoàn tiền lại cho Quý khách.

– Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ cho NOVALANDHCM thông tin tài khoản ngân hàng của Quý khách.

– NOVALANDHCM sẽ chuyển khoản lại toàn bộ số tiền đơn hàng cho Quý khách (khách hàng sẽ chịu phí chuyển tiền liên ngân hàng).

Hotline: 0909 000 111
Chat
0909 000 111